Qubo Plus

Vytvorené pre malé kúpeľne pri zachovaní štýlu.